“In light of night, silver diamonds on my coat shine the sky.”

Stichting Kimon


Hans en Gerrie Kasbergen wonen sinds november 2014 in het Noorden van Malawi.

Namens Stichting Kimon werken zij als coach, trainer en doceren ze kinderen en volwassenen op gebied van onderwijs en techniek. Hun werk sluiten ze naadloos aan bij wat de lokale bevolking nodig heeft en zo bouwen ze stap voor stap

aan een betere wereld voor de bevolking van Malawi.

Recente projecten betreffen het bouwen van waterreservoirs en het in gebruik nemen van kruiwagens met zonnepanelen zodat er water uit verder gelegen riviertjes kan worden gepompt.

Stichting Stephanos


Karin van Meeuwen werkt op vrijwillige basis onder de vlag van Stichting Stephanos in Lilongwe.

Stichting Stephanos heeft al meerdere succesvolle projecten opgezet. Zo zijn er inmiddels 15.000 Moringa bomen geplant en is er niet alleen een

voedselprogramma opgezet voor de lokale kinderen, maar ook een shelter gebouwd, zodat de kinderen en de mensen die op het land werken beschut worden tegen weersinvloeden.

Stichting One Hope Malawi


Janien Banda-Witte werkt voor Stichting One Hope Malawi.

Deze Stichting heeft als missie om de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen te bewerkstellingen door het succesvol uitvoeren van projecten onder andere op het gebied van onderwijs, gezondheid en sanitaire

voorzieningen, landbouw, klimaatveranderingen en loopbaanbegeleiding. We steunen Janien en haar Stichting bij het herbebossen van het gebied om de effecten van klimaatverandering te bestrijden en het voorzien in fietsen voor studenten die anders nier naar school zouden kunnen.