Stand van zaken

Sinds begin Januari 2020 heb ik me, als eigenaar van de TSN-groep uit Houten, een aantal doelen gesteld. Met deze doelen wil ik bijdragen aan het daadwerkelijk verbeteren van de wereld en in het bijzonder het milieu. Vergroening, reductie van plastic en Co2 zijn de voornaamste doelen.

Inmiddels zijn we een goede 4 maanden verder en is dit de actuele stand van zaken:

Oprichting stichting Vlotter naar een betere wereld

 • Nu we ons richten op verschillende projecten naast de TSN-Groep en daar onderscheidt in willen maken is de Stichting ‘Vlotter naar een betere Wereld’ opgericht.
 • Daarbij hoort natuurlijk een pakkend logo, een website en blog bij. Vlotternaareenbeterewereld.nl. Op de website vind je naast mijn blogs, de verschillende documenten die ik geschreven heb. Daarin staan mijn vragen en stellingen die ik onder andere bij de politiek maar ook grote instanties neerleg.
 • De website zal uitgebreid worden met bijvoorbeeld tips en tools hoe je jouw wereld mooier kan maken en hoe je daaraan kan bijdragen.

Van Plastic naar stenen

 • Er wordt reeds een 3-D-presentatie gemaakt door een professionele grafische partij. Eind mei zal deze klaar zijn. Er zijn al verkennende gesprekken gevoerd met verschillende machinebouwers. Zo kunnen we direct door als de animatie klaar is.

Bos TSN Groep

 • In maart 2020 zijn de 2000 bomen voor het TSN-bos geplant. In het najaar komen er nog bijna 800 stuks bij van de acties op FB e.d.

Bomen project Malawi

 • Het bomen project in Malawi is van start. De eerste zaden zijn inmiddels aangekocht en liggen te wachten op het ideale plant moment. De bladeren en zaden van de zogeheten Moringabomen zijn zeer voedzaam. Ze zorgen ervoor dat er plaatselijk werkgelegenheid gecreëerd wordt en voedingstekorten gereduceerd kunnen worden. Tevens dragen we hierdoor bij aan het verbeteren en de vergroening van de omgeving. Er zijn inmiddels 7 werknemers in beeld die e.a. straks ook echt handen en voeten gaan geven.
 • Deze medewerkers worden nu voorzien van instructie, bedrijfskleding (Vlotter naar een betere wereld) en werkmateriaal. Alle materialen worden lokaal aangekocht en gemaakt. We willen tenslotte echt goed doen!

Verduurzaming TSN Groep

 • Op weg naar de volledige verduurzaming van TSN Groep zijn ook mooie stappen gezet. Zo zijn alle afvalstromen in kaart gebracht en gaan we dit tot het minimum reduceren. Verder lopen er onderzoeken om van restafval zoals plastic en karton allerlei gebruiksvoorwerpen te maken.
 • Aankomende week wordt er rondom het pand 140 m2 bloemenzaad gezaaid. Dat zal als voedselvoorziening moeten fungeren voor de bijen(korven) die ook deze maand geplaatst gaan worden.

Duurzame logistiek

 • Afgelopen tijd is er intensief contact met vertegenwoordigers van de gemeente Houten om volledig emissieloos stadsdistributie op te gaan zetten. De sfeer is zeer positief en hopelijk kunnen we op korte termijn al de eerste stappen gaan zetten.
  De eerste groene HUB van Houten op het terrein van de TSN Groep, hoe mooi is dat? Het terrein van TSN aan de rand van de gemeente is daar uitermate geschikt voor.
 • Dat al deze projecten opgemerkt worden door de politiek mag duidelijk zijn. De provincie Utrecht heeft ons inmiddels uitgenodigd om deel te nemen aan de klimaattafel. We zijn dus niet alleen in gesprek met de gemeente Houten maar willen onze plannen verder uitrollen.

Van afval naar nieuw

 • Samen met mijn zoon Joas zijn we bezig een productielijn op te zetten van restafval producten.

Optimale energie transitie

 • Voor TSN Groep heb ik een werkgroep samengesteld.  Zij zijn een businessmodel aan het opzetten voor een optimale energie transitie. Van zonnepanelen naar energieopslag in batterijen zodat we zelfvoorzienend zijn en de overcapaciteit kunnen verkopen.

TSN Groen

 • Verder is er een opstart gemaakt van een hele nieuwe divisie, TSN Groen. In deze nieuwe BV gaan alleen maar emissieloze voertuigen rijden. Andere duurzame ideeën en plannen worden uitgewerkt en uitgeprobeerd.

Inspiratieruimte

 • Er wordt op dit moment een inspiratieruimte ontwikkeld. De nieuwe werkkleding zal een groene look-en-feel krijgen. Belangrijke voorwaarde is dat de kleding 100% circulair is.

Sponsoring en ondersteuning van EDO Utrecht

 • Dat we sport en recreatie belangrijk vinden uiten we in het hoofdsponsorschap van voetbalclub EDO.
 • Voetbalvereniging EDO bestaat komend jaar 100 jaar en wil verregaand verduurzamen. De TSN Groep en Stichting Vlotter naar een betere wereld gaat hierbij helpen. Naast de zonnepanelen komt er een gezonde keuken. Tevens wordt de club zelfvoorzienend in energie. Het clubhuis zal duurzaam verbouwd worden.

Tot zover de actuele stand van zaken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *